Informacje publiczne

Budżet gminy

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków w oparciu, o który zarządza się finansami gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy. Poniżej znajdują się odnośniki do zasobów elektronicznych związanych z budżetem:


  • Analizatorów danych budżetowych, umożliwiających analizę on-line planu i wykonania budżetu w różnych aspektach

Logo Uni Europejskiej z opisem